Now Reading
Kerajaan Tekad Jadikan ‘Stalking’ Satu Jenayah Bermula Tahun Ini – WAO

Kerajaan Tekad Jadikan ‘Stalking’ Satu Jenayah Bermula Tahun Ini – WAO

Kertas Dasar berserta cadangan pindaan undang-undang dijangka untuk dibentangkan di Jemaah Menteri pada bulan Disember 2021.

Siti Murni

Jangan lupa follow channel Telegram TRPBM untuk updates terkini yang relevan dan menarik!


Satu mesyuarat telah diadakan oleh Datuk Wira Mas Ermieyati Samsudin, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang) di Parlimen pada 2 November bagi membincangkan status kemas kini mengenai usaha menjenayahkan “stalking”.

Mesyuarat ini diurusetiakan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Jabatan Perdana Menteri dan dihadiri oleh agensi kerajaan termasuk Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, wakil-wakil dari pertubuhan badan bukan kerajaan (NGO) termasuk Women’s Aid Organisation (WAO) dan ahli-ahli akademik.

Dalam mesyuarat ini juga, tiga orang pemandiri ‘stalking’ telah berkongsi pengalaman mereka sebagai mangsa yang masih tidak diberikan perlindungan disebabkan jurang yang wujud dalam undang-undang sedia ada.

WAO juga telah menyerahkan memorandum yang telah ditandatangani oleh 52 kumpulan dan petisyen yang disokong lebih 8,500 orang setakat ini – kepada Timbalan Menteri yang menggesa Kerajaan segera menjenayahkan ‘stalking’.

Usaha untuk menjadikan stalking sebagai satu jenayah telah bermula sejak tahun 2019 di mana satu Jawatankuasa Anti-Stalking telah ditubuhkan. Sejak awal 2020, draf pindaan undang-undang (pindaan kepada Kanun Keseksaan dan Kanun Tatacara Jenayah) telahpun disediakan oleh Jawatankuasa Anti-Stalking yang diterajui Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang dengan penglibatan agensi-agensi kerajaan lain dan NGO.

Datuk Wira Mas Ermieyati Samsudin, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang).

Beliau juga meyakinkan bahawa kerajaan memberikan komitmen agar ‘stalking’ dijadikan sebagai satu jenayah di Malaysia.

Dalam masa yang sama sehingga ia dibentangkan kepada Jemaah Menteri, Mas Ermieyati berhasrat untuk mengadakan pertemuan bersama Ahli-Ahli Yang Berhormat, Agensi-agensi Kerajaan dan NGO berkaitan untuk memberikan gambaran kepada orang ramai dan lebih memahami kesan perbuatan ini kepada masyarakat.

Kertas Dasar berserta cadangan pindaan undang-undang dijangka dibentangkan di Jemaah Menteri pada bulan Disember 2021 dan pindaan tersebut akan dibentangkan di Parlimen setelah mendapat persetujuan Jemaah Menteri.


Kongsikan cerita menarik dan terkini bersama kami di media sosial TRPBM: FacebookTwitter, dan Instagram.

© 2021 The Rakyat Post. All Rights Reserved. Owned by 3rd Wave Media Sdn Bhd