Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis