Pengerusi Pasukan Petugas Khas Jihad Tangani Inflasi