Pengerusi Pasukan Petugas Khas Jihad Menentang Inflasi