Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC)

caruman KWSP 20 peratus
BNM Naikkan OPR Kepada 3%