Bukit Bintang

Bukit Bintang

Local Brand Slammed For Turning Bukit Bintang Street Into ‘Fashion Runway’